Urodził się 14.08.1953 r. w Klepaczach na Podlasiu. Studia ukończył na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych) SGGW w Warszawie. Swoją całą karierę zawodową – od stanowiska asystenta stażysty w 1977r. do obecnej funkcji prorektora ds. dydaktyki – związał ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. bk_home

Również w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskał tytuły naukowe:

  • doktora w 1983, rozprawa doktorska p.t. Organizacja i poziom produkcji rolniczej gospodarstw indywidualnych powiększających obszar,
  • dr hab. w 1991,  rozprawa habilitacyjna p.t. Organizacyjne i ekonomiczne uwarunkowania postępu technologicznego w gospodarstwach  indywidualnych (na przykładzie produkcji roślinnej),
  • profesora nauk ekonomicznych w 1997,  książka „profesorska” p.t. Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania”.

Jego dorobek naukowy doceniono także na innych uczelniach krajowych i zagranicznych nadając mu tytuły doktora honoris causa oraz profesora honorowego.

W pracy zawodowej łączy i realizuje zamiłowanie do nauki, dydaktyki oraz pracy administracyjnej. Prywatnie szczęśliwy małżonek, ojciec i dziadek, czas poza pracą dzieli pomiędzy rodzinę oraz swoje pozostałe pasje, w tym głównie historię, filmy przyrodnicze, podróże i nurkowanie.

Kontakt: bogdan_klepacki@sggw.pl