bk_rektor

 • od 2012 prorektor ds. dydaktyki SGGW
 • 2008–2012 dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
 • 2005–2007 i 1996–1999 dziekan Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego
 • 1998–2001 Rektor WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • 1992–1996 prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego
 • od 2012 kierownik Zakładu Ekonomiki i Inżynierii Logistyki, wcześniej kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Rolniczej
 • 2012-obecnie członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, wcześniej przewodniczący Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN
 • 2010-obecnie członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania w Rolnictwie
 • 2007-2012 organizator Polsko-Ukraińskiego Forum Ekonomistów Rolnych
 • 2005-2014 organizator Międzyuczelnianego Klubu Profesorskiego przy SGGW
 • 2003-obecnie członek Amerykańskiego Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych
 • 1999-2014 Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • 1999-2007 Redaktor Naczelny RNR, Seria G, Ekonomika Rolnictwa
 • 1999 współorganizator IX Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych
 • 1998–obecnie: Redaktor Naczelny Roczników Naukowych SERiA
 • 1994–1997 członek Komisji ds. nagród premiera RP
 • 1993-2000 ekspert AWRSP
 • 1993-obecnie członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych

Oraz członek rad programowych czasopism naukowych: „Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, „Wieś i Rolnictwo”, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, „Roczniki Naukowe SERiA”, Zeszyty Naukowe SGGW.

Były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), były wiceprzewodniczący Komitetu Naukowej ds. Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, organizator 20 ogólnopolskich Warsztatów dla Młodych Ekonomistów Rolnych, 2007 – 2008 Przewodniczący Rady Społecznej CDR Brwinów.